This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

"A pleasant journey" po Polsku | Tłumaczenie angielsko-polskie dla "A pleasant journey"

Miłej podróży

 • Przykłady użycia: "A pleasant journey"

 • A pleasant journey to you, sir

  Przyjemnej podróży

  Fonte
 • Pleasant journey, Mrs. Mallory

  Miłej podróży, Pani Mallory

  Fonte
 • Nice, pleasant work

  Miłe miejsce do pracy

  Fonte
 • Gentlemen, I wish you a pleasant journey.

  Panowie, życzę Wam przyjemnej podróży.

  Fonte
 • Nice, pleasant guy

  Miły z niego gość

  Fonte
 • I think you'll find this a very pleasant place in which to meditate.

  Myślę, że będzie ci tu przyjemnie medytować.

  Fonte
 • Relocating to Brussels or Luxembourg can be a pleasant experience.

  Przeprowadzka do Brukseli lub Luksemburga mo˝e byç mi∏ym doÊwiadczeniem.

  Fonte
 • on behalf of the ALDE Group. - Madam President, as rapporteur I would first of all like to thank the shadows for their excellent, pleasant and fruitful cooperation resulting in a joint resolution.

  w imieniu grupy ALDE. - Pani przewodnicząca! Jako sprawozdawczyni chciałabym przede wszystkim podziękować kontrsprawozdawcom za ich wspaniałą, sympatyczną i owocną współpracę, która doprowadziła do powstania wspólnej rezolucji.

  Fonte
 • We wish you a pleasant stay and fruitful discussions with representatives of the European Parliament, Commission and Council.

  Życzymy panom udanego pobytu i owocnych dyskusji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady.

  Fonte
 • We have certainly come a long way and perhaps this pleasant, friendly gathering does not paint the whole picture.

  Niewątpliwie przeszliśmy długą drogę i być może to miłe, przyjacielskie spotkanie nie oddaje całości obrazu sytuacji.

  Fonte
 • I would also like to say that from this standpoint the government of Mr Fischer has been a pleasant surprise.

  Chciałbym jednocześnie powiedzieć, że z tego punktu widzenia rząd pana Fischera był przyjemną niespodzianką.

  Fonte
 • Therefore, tomorrow will, without a doubt, be a very pleasant day as they usually do it far better than us.

  Niewątpliwie będzie to zatem bardzo miły dzień, gdyż panie zazwyczaj wywiązują się z tego zadania lepiej od nas.

  Fonte
 • It makes a pleasant contrast to many of the things that I have heard said about the agencies this morning.

  To przyjemny kontrast w stosunku do wielu opinii, jakie wygłoszono tu dziś rano na temat agencji.

  Fonte
 • I hope that the delegation will continue to enjoy a pleasant and successful stay in the European Union.

  Mam nadzieję, że pobyt delegacji w Unii Europejskiej będzie miły i udany.

  Fonte
 • But my home city, Budapest, could provide a pleasant and exciting atmosphere as well.

  Ale moje rodzinne miasto, Budapeszt, może również zapewnić przyjemną i ekscytującą atmosferę.

  Fonte
 • It is never going to be a pleasant exercise, but if you wait it will cost us dearly.

  Takie przedsięwzięcie nigdy nie może być przyjemne, ale zwłoka będzie nas drogo kosztować.

  Fonte
 • We thank you most heartily and wish you a very pleasant stay among us.

  Bardzo serdecznie wam dziękujemy i życzymy wam bardzo przyjemnego pobytu z nami.

  Fonte
 • Relocating to Brussels or Luxembourg can be a pleasant experience.

  Przeprowadzka do Brukseli lub Luksemburga może być miłym doświadczeniem.

  Fonte

Podobne słowa

A pleasant journey to you, sir