Polnisch-Englisch Übersetzung für "Sports have winners and losers"

Diccionario, Sinonimos, Significados, Traducciones, frases hechas Diccionario, Sinonimos, Significados, Traducciones, frases hechas, etc.

  Sports have winners and losers
Polnisch-Englisch Übersetzung für "Sports have winners and losers"

Sports have winners and losers

Sport ma wygranych i przegranych

 • Beispielsätze für: "Sports have winners and losers"

 • Elections have winners and losers

  W wyborach są wygrani i przegrani

  Fonte
 • It is clear that in these agreements, there are winners and losers.

  To oczywiste, że w przypadku tych porozumień są wygrani i przegrani.

  Fonte
 • Advertising
 • Like all transformations, the emerging order will produce winners and losers.

  Nowy porządek, jak wszystkie przemiany, przyniesie zwycięzców i przegranych.

  Fonte
 • As with all transformations, the emerging order will result in new winners and losers.

  Jak zawsze w toku przemian krystalizujący się nowy porządek wyłoni nowych wygranych i przegranych.

  Fonte
 • We have to revert back to peace mediation without winners or losers.

  Musimy wrócić do pokojowych mediacji, w których nie ma wygranych i zwyciężonych.

  Fonte
 • There are winners in this kind of policy, but there are also many losers.

  Są zwycięzcy w tego rodzaju polityce, ale jest także wielu przegranych.

  Fonte
 • Advertising
 • Globalisation also brings opportunities: those who adapt come out as winners, those who do not as losers.

  Globalizacja również niesie ze sobą możliwości: zwyciężają ci, którzy się do niej dostosowują, natomiast ci, którzy tego nie czynią, są przegranymi.

  Fonte
 • It is therefore clear who the winners and who the losers will be when it is eventually concluded.

  Jasne jest zatem, kto wygra, a kto przegra na jej ostatecznym zawarciu.

  Fonte
 • But our current era has decisively become a global one, a transformation which is creating new winners and losers.

  Trwająca obecnie era ma jednak charakter zdecydowanie globalny, a transformacja kreuje nowych zwycięzców iprzegranych.

  Fonte
 • In the small picture, there will always be some winners and losers: it is the nature of any bilateral agreement.

  Patrząc wycinkowo, zawsze będą jacyś wygrani i przegrani: na tym polega charakter każdej umowy dwustronnej.

  Fonte
 • It is vital to improve the conceptual framework of standards, and to bear in mind that they are neither neutral nor academic and can produce both winners and losers.

  Ważne jest, aby ulepszyć koncepcyjne ramy standardów i aby mieć na względzie, że nie są one ani neutralne, ani akademickie i mogą dawać zarówno wygranych, jak i przegranych. MISSHA Cooling Skinny Leg Patch

  Fonte
 • If farmers spend their time and efforts competing against each other instead of competing with the strong retail sector, I know who the winners and the losers will be.

  Jeżeli rolnicy tracą czas i energię na konkurowanie między sobą zamiast konkurować z silnym sektorem sprzedaży detalicznej, to wiadomo, kto wygra, a kto straci.

  Fonte
 • Top level sports for people with disabilities have today reached such impressive standards that they feature elements of high performance sports.

  Dyscypliny uprawiane przez osoby niepełnosprawne osiągnęły dziś taki poziom, że pod pewnymi względami dorównują sportom wyczynowym.

  Fonte
 • As a sports leader myself, I am delighted that the document also refers to the autonomy, self-regulating capacity and specificity of sports organisations.

  Ja, jako lider sportowy, jestem zachwycony, że dokument ten również odnosi się do autonomii, zdolności do samoregulacji i szczególnej natury organizacji sportowych.

  Fonte
 • We cannot say to them that international trade is a game of winners and losers and that, unfortunately, they are the ones who will be sacrificed and that we can do nothing about it.

  Nie możemy im mówić, że handel międzynarodowy jest grą zwycięzców i przegranych, i że, niestety, to oni zostaną poświęceni, a my nie możemy nic na to poradzić.

  Fonte
 • It is less and less based on solidarity or on mutual agreements between nations; rather it is an order that is disrupting nations and creating a conflict between the winners and the losers.

  W coraz mniejszym stopniu opiera się to na solidarności czy na wzajemnych porozumieniach pomiędzy narodami; jest to raczej porządek, który psuje narody i prowadzi do konfliktów pomiędzy wygranymi a przegranymi.

  Fonte
 • The winners are not the ill, not the displaced, not the children, not the elderly whose homes were destroyed: the winners are wealthy businesspeople.

  Nie wygrają na tym chorzy, wysiedleni, dzieci, starcy, których domy zostały zniszczone; wygrają bogaci przedsiębiorcy.

  Fonte
 • We see winners and losers, the losers being the tens of thousands of local civilians who are withdrawing or fleeing in fear of government units.

  Mamy zwycięzców i przegranych, przy czym stroną przegraną jest licząca dziesiątki tysięcy miejscowa ludność cywilna, która wycofuje się lub ucieka z obawy przed jednostkami rządowymi.

  Fonte
Polnisch-Englisch Übersetzung für "Sports have winners and losers"

Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente

Top 20