"analiza" po angielsku | Tłumaczenie polsko-angielskie dla "analiza"

webdicio.com - Your dictionaries on the WebFree dictionaries on the web and much more: English Dictionary, Deutsch Wörterbuch, Español Diccionario, Dicionário de Português, thousands of examples, phrases, etc.

  analiza
"analiza" po angielsku | Tłumaczenie polsko-angielskie dla "analiza"

analysis [n]

 • Przykłady użycia: "analiza"

 • Analiza Trybunału

  Court analysis

  Fonte
 • Analiza wg rodzaju błędu

  Analysis by type of error

  Fonte
 • Analiza musi być globalna

  One needs to do a global analysis

  Fonte
 • Analiza wszczętych dochodzeń7

  Analysis of inquiries opened7

  Fonte
 • Tłumaczenie i analiza odpowiedzi

  Translation and examination of the reply

  Fonte
 • Bardzo pilnie potrzebna jest analiza zagrożeń, które dotyczą regionów Europy najbardziej podatnych na zmiany klimatu.

  Analysis of the risks represented by climate change to Europe's most vulnerable regions is urgently required.

  Fonte
 • Analiza porównawcza opiera się na odpowiedziach nadesłanych zgodnie z tymi wskazówkami przez Krajowe Biura Eurydice.

  The comparative analysis is based on responses to this guide from Eurydice National Units.

  Fonte
 • Z tego powodu analiza częstoogranicza się do centrów leczenia pozaszpitalnego, w którychprzypadku zakres przekazanych danych jest największy.

  For thisreason, analysis is often restricted to outpatient treatmentcentres, for which data coverage is best.

  Fonte
 • Dlatego niezbędna jest analiza wszelkich skutków gospodarczych występowania tego problemu, a zwłaszcza sytuacji gospodarczej i społecznej.

  It is therefore necessary to study all the economic implications of this, particularly in economic and social terms.

  Fonte
 • Dlatego też Rzecznik uznał, iż konieczna jest analiza zarzutów skarżącej przeciwko Radzie dotyczących niewłaściwego administrowania.

  The Ombudsman informed the Council of his detailed findings and requested it to re-examine its position.

  Fonte
 • Wynika z tego, że ich analiza znajduje odpowiednio zastosowanie do drugiego zarzutu opartego na naruszeniu tego ostatniego postanowienia.

  It follows that their analysis applies mutatis mutandis to the second plea alleging infringement of that provision.

  Fonte
 • Głównym celem Katedry jest analiza sposobu, w jaki płeć jest wpisanawformy gospodarcze, społeczne, polityczne, prawneiorganizacyjne. Todos los regalos y muestras gratis, promociones, productos gratis, cupones descuento, sorteos, concursos, ofertas España del 2022 Muestras gratis y regalos

  The keyaim of the chair is to analyse how gender is embeddedin economic, social, political, juridical and organisational forms.

  Fonte
 • Będzie korzystać z usług pięćdziesięciu ekspertów specjalizujących się w analizach technicznych, gospodarczych i finansowych.

  It will have recourse to some 50 dedicated experts in technical, economic and financial analysis.

  Fonte
 • W naszych analizach będziemy się skupiać najpierw na przewidywanym rozwoju infrastruktury w kontekście oczekiwanych zmian popytu.

  Our analyses will firstly look at the anticipated development of the infrastructure in terms of the expected changes in demand.

  Fonte
 • Analiza ta ma być pierwszym przedsięwzięciem w ramach europejsko-chińskiego porozumienia, które zostało podpisane w 2006 r.

  The study is to be the rst action within the framework of the EU-China memorandum of understanding that was signed in 2006.

  Fonte
 • Analiza kwestionariusza rozesłanego do państw członkowskich trwa, a jej wyniki znajdą się w opiniach na temat komunikatu.

  Analysis of the questionnaire sent to the Member States is ongoing and will also feed into the reflection on the communication.

  Fonte
 • Wynikiem jej działalności akademickiej w tej dziedzinie była uaktualniona analiza Karty UE w serii Jurisclasseur Europe.

  Her academic activities in the field resulted in an updated analysis of EU’s Charter in the series Jurisclasseur Europe.

  Fonte
 • Analiza ta zostanie przeprowadzona możliwie szybko, najpóźniej do czasu posiedzenia Rady w dniach 4-5 czerwca 2009 r.

  This examination will be carried out as soon as possible and at the latest by the Council meeting on 4 and 5 June 2009.

  Fonte


Podobne słowa

Analiza wg rodzaju błędu - Analiza musi być globalna - Analiza wszczętych dochodzeń7

"analiza" po angielsku

MÁS INFORMACIÓN

El contenido original se encuentra en https://webdicio.com/polski-angielski/analiza/
Todos los derechos reservados para el autor del contenido original (en el enlace de la linea superior)
Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente

Top 20