This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Do I hear 13? Twelve?"

Czy słyszę 1300?

  • Przykłady użycia: "Do I hear 13? Twelve?"

  • I was only twelve then

   Miałam wtedy dwanaście lat

   Fonte
  • The bell has struck twelve!

   Wybiła dwunasta!

   Fonte
  • It´s nearly half past twelve

   Już prawie wpół do pierwszej

   Fonte
  • Ten or twelve years

   10, może 12 lat

   Fonte
  • You've got to make them hear me your majesty, you've got to hear.

   Powinniście mnie wysłuchać, Wasza Królewska Mość! Posłuchajcie mnie.

   Fonte
  • Twelve dollars and 90 cents

   12 dolarów i 90 centów

   Fonte
  • Obviously this clock was running at twelve fifteen just as obviously it stopped at twelve twenty.

   Wiemy na pewno, że zegar chodził o 12:15 i wiemy, że stanął o 12:20.

   Fonte
  • Twelve kings became his vassals

   Dwunastu królów stało sie jego wasalami.

   Fonte
  • Twelve kings have I for vassals

   Dwunastu królów mam za wasali

   Fonte
  • Twelve kingdoms subdued the powerful.

   Dwanaście królestw zostało ujarzmionych.

   Fonte
  • I hear that the intention is to have a message and I hear that you intend to do something to help those who suffer most.

   Wciąż słyszę jedynie o zamiarach przekazania komunikatu, albo planach pomocy osobom najbardziej dotkniętym kryzysem.

   Fonte
  • It is a very important uprising and, as for those who are making out that we cannot hear the voice of the Turkish Cypriots, now they really will hear their voice.

   To bardzo ważne powstanie i ci, którzy utrzymują, że nie słyszymy głosu tureckich Cypryjczyków, teraz naprawdę usłyszą ten głos.

   Fonte
  • Now we will unfortunately not be able to hear the voice of Orlando Zapata, but soon we will be able to hear the voices of many more Cubans.

   Teraz nie usłyszymy niestety głosu Orlando Zapaty, lecz wkrótce będziemy mogli usłyszeć głosy wielu innych Kubańczyków.

   Fonte
  • However, it could also be a sign of hidden protectionism, and sometimes when I hear these speeches I feel that I can both hear and see this.

   Mogą być jednak także oznaką ukrytego protekcjonizmu. Czasami, gdy słucham różnych wypowiedzi mam wrażenie, że dostrzegam w nich właśnie protekcjonizm.

   Fonte
  • I hope that they understand what the Ombudsman is about, following his very detailed presentation of twelve months' work in a very short space of time.

   Mam nadzieję, że rozumieją oni, na czym polega rola Rzecznika Praw Obywatelskich po tym, jak Rzecznik przedstawił swoją dwunastomiesięczną pracę w tak krótkim czasie.

   Fonte
  • We listen to the goals, with which we can thoroughly identify, we hear the lofty intentions, but we hear next to nothing about how these goals are to be achieved in concrete terms.

   Słuchamy o celach, z którymi się możemy całkowicie utożsamiać, słyszymy o wzniosłych zamiarach, ale prawie nic o tym, w jaki sposób cele te mają zostać osiągnięte pod względem praktycznym.

   Fonte
  • Twelve out of 20 complaints are submitted electronically.

   12 skarg na 20 jest składanych drogą elektroniczną.

   Fonte
  • Twelve per cent of soils in the EU are affected by erosion.

   Dwanaście procent gleb w UE jest dotkniętych erozją.

   Fonte