This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

"Knives, calico, wool" po Polsku

 • Przykłady użycia: "Knives, calico, wool"

 • Knives, calico, wool

  Noże, perkal, wełnę

  Fonte
 • Give me a fiver for wool

  Daj mi piątaka na wełnę

  Fonte
 • Having fun with the knives?

  Bawisz się nożami?

  Fonte
 • They're all wool. That's sweet of you.

  To miło z twojej strony

  Fonte
 • Nothing in his pockets but knives and lint.

  W kieszeniach miał tylko noże i nitki.

  Fonte
 • Bijou, Antro is waiting with a crowd of knives.

  Bijou, Antro czeka ze zgrają noży.

  Fonte
 • We're going to have knives and forks after all.

  Poza tym będziemy mieli noże i widelce.

  Fonte
 • Maybe I like the way his thumbs hold up the wool.

  Może lubię patrzeć na jego kciuki, trzymające wełnę.

  Fonte
 • Then you're saying there are two one-and-only small knives.

  Cóż mówicie, o Panie, że istnieją dwa niepowtarzalne noże?

  Fonte
 • This Parliament will not have the wool pulled over its eyes.

  Parlament nie pozwoli mydlić sobie oczu.

  Fonte
 • Could you stop at Marshall's and get me more of this green wool?

  Możesz mi przynieść od Marshall'ów zieloną wełnę?

  Fonte
 • We must not allow his visit next week to pull the wool over our eyes.

  Nie możemy dać sobie zamydlić oczu jego przyszłotygodniową wizytą.

  Fonte
 • They provide milk, meat and otheruseful products like wool and leather.

  Dostarczają one mleka, mięsa i innychpożytecznych produktów w rodzaju wełny i skóry.

  Fonte
 • No, Commissioner, that would really be pulling the wool over their eyes.

  Nie, panie komisarzu, to byłoby naprawdę mydlenie im oczu.

  Fonte
 • They provide milk, meat and other useful products like wool and leather.

  Dostarczają one mleka, mięsa i innych użytecznych produktów, takich jak wełna i skóra.

  Fonte
 • We might steal some sugarcane knives and hack through the stockade walls.

  Moglibyśmy ukraść noże do trzciny i przedrzeć się przez ogrodzenie.

  Fonte
 • Did you see that the people who came with knives were Mr Mubarak's policemen?

  Czy widzieli Państwo, że ludzie z nożami to byli policjanci prezydenta Mubaraka?

  Fonte
 • The industry has been demoralised by low prices, cheap imports and a low price for wool.

  Winić za to należy niskie ceny, tani import i niskie ceny wełny.

  Fonte
 • Two Lithuanian children doing wool-carding in the historical open-air museum of Kernave.

  Dwoje litewskich dzieci podczas przędzenia wełny w skansenie w Kernave

  Fonte
 • For this reason I would ask you, Mr Oettinger, not to try to pull the wool over our eyes.

  Z tego względu chciałabym Pana prosić, Panie Komisarzu Oettinger, by nie próbował Pan nam mydlić oczu.

  Fonte

Podobne słowa

Knives, calico, wool