This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "till"

do

 • Przykłady użycia: "till"

 • Till I forget you

  Aż cię zapomnę

  Fonte
 • Leave till midnight

  Wymarsz o północy

  Fonte
 • Wait till tomorrow!

  Zaczekaj do jutra!

  Fonte
 • Wait till the morning

  Poczekaj do rana

  Fonte
 • This war don't end till they really get me.

  Ta wojna się nie skończy, dopóki rzeczywiście mnie nie dostaną.

  Fonte
 • Not till I've been around home for a while.

  Dopóki nie nacieszę się domem

  Fonte
 • Impossible to get new ones till the morning.

  Niemożliwe aby dostać nowe, wcześniej niż rano.

  Fonte
 • We ain't goin' to leave till your wheat's in!

  Nie opuścimy cię, dopóki pszenica jest na polu!

  Fonte
 • Let's leave him a bit, Jenny, till he cools off.

  Poczekajmy. Niech się trochę uspokoi.

  Fonte
 • Wait outside the window till the books come out.

  Niech pan czeka na książki w pobIiżu okna.

  Fonte
 • Wait till I bring him into the light- Here he comes

  Proszę poczekać, aż pokażę mu światło. Nadchodzi. Zgaśmy światło.

  Fonte
 • I carried diphtheria bacilli in the wound till 1920.

  Do 1920 nosiłem w ranie zarazki błonicy.

  Fonte
 • Wait till I get a pencil and write that message down.

  Czekaj, wezmę ołówek i spiszę twoją wiadomość.

  Fonte
 • He waits till I am alone at home and comes to my room.

  Czeka, kiedy będę sama w domu i przychodzi do mojego pokoju.

  Fonte
 • I'll work in your laboratory till I find the antidote.

  Będę pracował w pana Iaboratorium.

  Fonte
 • What's all the rush? You said you weren't on till 10:00.

  Powiedziałeś, że będziesz wolna do 22:00.

  Fonte
 • Please raise him as your own son, as you've done till now.

  Proszę wychowuj go jak własnego syna, jak to robiłaś do tej pory.

  Fonte
 • I shall work in Kemp's laboratory till I find the way back.

  Będę pracował w laboratorium Kempa, aż znajdę antidotum.

  Fonte

Podobne słowa

Till I forget you