This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

Tradução polaco-inglês para "Nie jesteš ciut bezczelny?"

 • Nie jesteš ciut bezczelny?

  You wouldn't be a little goofy, would you?

 • Exemplos de uso para: "Nie jesteš ciut bezczelny?"

 • Nie jesteś częścią tej rodziny

  Well, you're not part of this family.

  Fonte
 • Nie jesteś już smutny, prawda?

  You're not sad anymore right?

  Fonte
 • Nie jesteś już smutny, prawda?

  You're not sad anymore, right?

  Fonte
 • Bo nie jesteś dość zły

  Because you're not quite evil enough.

  Fonte
 • Nie jesteśmy sami w naszych poglądach.

  We are not alone in our view

  Fonte
 • Że jeśli nie jesteś pewna, to nie powinnaś ze mną zaczynać.

  Don't touch me if you don't have any intentions to go all the way

  Fonte
 • Być może, my - politycy - nie jesteśmy wystarczająco zaangażowani?

  Perhaps we politicians are not engaged enough?

  Fonte
 • Dlatego nie jesteśmy wcale zadowoleni z całości procesu.

  For this reason we are not happy with the entire process.

  Fonte
 • Po drugie, jesteśmy otwarci, ale nie jesteśmy naiwni.

  Second, we are open, but we are not naive.

  Fonte
 • Jako grupa nie jesteśmy w stanie zaakceptować tego sprawozdania w jego wersji końcowej.

  As a Group we shall not be able to accept this report in its final form.

  Fonte
 • Jeśli nie jesteś pewien wyrażenia, to dodaj 'Yo' na końcu zdania.

  If you are not sure of the expression, just add 'Yo' at the end of the sentence

  Fonte
 • Tego problemu nie jesteśmy w stanie rozwiązać tak po prostu w tydzień, do czasu zakończenia konferencji międzyrządowej.

  We cannot possibly solve such a problem inside the space of a week before the end of the IGC.

  Fonte
 • Zasada bezpieczeństwa mówi, że nie powinniśmy niczego upraszczać, jeśli nie jesteśmy pewni co do możliwych niebezpieczeństw.

  The security principle dictates that we should not make things easier unless we are sure of the risks involved.

  Fonte
 • Nie jesteśmy jednak sami, a byłoby nieodpowiedzialnym patrzyć w swoją stronę z przekonaniem, że egoizm może być skuteczną taktyką.

  We are not alone, however, and it would be irresponsible to become inward-looking, convinced that self-interest can be effective.

  Fonte
 • Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie zmienić warunków produkcji w Chinach, to przynajmniej odpowiednio uświadomimy w tej dziedzinie obywateli.

  Even though we are not in a position to change production conditions in China, this would at least educate citizens about this to a sufficient level.

  Fonte
 • Dlaczego teraz, 62 lata po zakończeniu wojny i 50 lat od powstania Unii nie jesteśmy w stanie zagwarantować obywatelom ich podstawowych praw?

  Why now, 62 years after the end of the war and 50 years since the Union came into being, have we been unable to guarantee people's basic rights?

  Fonte
 • Wreszcie, panie urzędujący przewodniczący, nie jesteśmy skazani na współpracę i nie możemy osiągnąć partnerstwa bez wzajemnego szacunku i wzajemnego zrozumienia.

  Finally, President-in-Office, we are not condemned to cooperation, and cannot have a partnership without mutual respect and mutual understanding.

  Fonte
 • No cóż, jest to trudne zadanie, zważywszy, że nie jesteśmy przygotowani do traktowania kwestii budżetowych jakby od zera i nie umiemy w taki sposób pracować nad nimi.

  Well, we cannot do it if we are not prepared to look at the fundamental budgetary issues from scratch and then to work from there.

  Fonte