This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

"Inspekcje i kontrole" en inglés

 • Ejemplos de uso para: "Inspekcje i kontrole"

 • Inspekcje i kontrole

  Inspections and checks

  Fonte
 • Jako kapitan, robię tu inspekcję

  I'm inspecting the place. It's part of a captain's duty.

  Fonte
 • Waszyngton przysłał mnie na inspekcję.

  I was sent from Washington to make a general survey of Army camps.

  Fonte
 • Inspekcje są dobre, a prawa jeszcze lepsze!

  Inspections are good, laws are even better!

  Fonte
 • Za cztery godziny musimy być gotowi na inspekcję.

  It will take four hours to get ready for inspection.

  Fonte
 • Kapitan Curtis przyjechał z Waszyngtonu na inspekcję.

  Captain Curtis has been sent from Washington. To investigate us.

  Fonte
 • Przepisy wprowadzą również surowsze normy bezpieczeństwa i inspekcje.

  It would also introduce tougher safety standards and inspections.

  Fonte
 • : kontrolę finansową, kontrolę zgodności i kontrolę wykonania zadań.

  The Court carries out three different types of audits three following questions.

  Fonte
 • ministra podlegają inspekcje generalne, kon­trola finansowa i biuro gabinetu.

  The State defines educational guidelines andcurricula.

  Fonte
 • Konieczne tu są szczegółowe inspekcje, z których powinno się czerpać doświadczenia.

  They need detailed inspections, and lessons need to be learned.

  Fonte
 • Według stanu na chwilę obecną, inspektorzy przeprowadzą końcową inspekcję dnia 22 września.

  As things stand at present, the final inspection by the experts will take place on 22 September.

  Fonte
 • Inspekcje oceniły te przygotowania jako wzorowe, zarówno na granicach lądowych, jak i powietrznych.

  The inspections have classified the preparations as excellent, both for the land and air borders.

  Fonte
 • Niestety przeprowadzane inspekcje często ujawniają, że stan techniczny pojazdów nie jest zbyt dobry.

  Unfortunately, the inspections which are carried out often reveal, too, that the condition of the vehicles in use is not particularly good.

  Fonte
 • inspektorzy edukacji narodowej odpowiadają za inspekcję placówek pierwszego stopnia i ich nauczycieli.

  The dtpartement inspectors are primary level responsible for the inspection of

  Fonte
 • Niezbędne inspekcje i kontrola jakości produktów to konieczny mechanizm, służący realizacji tego celu.

  The necessary checking and quality control of products is an essential mechanism in achieving this objective.

  Fonte
 • Ministerstwo Edukacji, Kultu­ry i Nauki finansuje inspekcję, której członko­wie mają status urzędników.

  The Ministry of Education, Culture and Science provides thefunding for the inspectorate, whose staff membersenjoy the status of civil servants.

  Fonte
 • Inspekcje i kontrole w obecnej postaci pozwalają na wykrywanie zaledwie niewielkiej części popełnianych oszustw.

  Inspection and control as implemented to date have detected only a small fraction of fraudulent practices.

  Fonte
 • Chcę zatem zakończyć apelem do Izby: inspekcje i kontrole są konieczne dla zapewnienia skuteczności tej dyrektywy.

  I would therefore like to conclude with an appeal to the House: inspections and controls are needed to safeguard the effectiveness of this directive.

  Fonte
 • Jednak przeprowadzaliśmy głównie własne inspekcje i w miarę moich możliwości sprawie tej poświęcam dużo uwagi.

  However, we have carried out our own inspections in the main and I am giving this matter a lot of attention, as far as I am personally able.

  Fonte
 • Pan Erdogan zachowywał się jak zwycięski wódz przybywający na inspekcję swoich oddziałów na okupowanym terytorium.

  Mr Erdogan conducted himself like a victorious commander coming to inspect his troops in occupied territory.

  Fonte

Palabras Similares

Inspekcje i kontrole