This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

Traducción de polaco-inglés para "Niestety prawda jest inna"

Unfortunately, the opposite is true.

  • Ejemplos de uso para: "Niestety prawda jest inna"

  • Niestety rzeczywistość jest inna

   Unfortunately, this is not the case.

   Fonte
  • Niestety rzeczywistość jest nieco inna.

   Unfortunately, the reality is somewhat different.

   Fonte
  • Prawda jest zupełnie inna

   The very opposite is true

   Fonte
  • Prawda jest zupełnie inna

   The truth is quite different

   Fonte
  • Prawdą jest, że często to, co robimy, kończy się na rozmowach, prawdą jest też to, że musimy i powinniśmy robić więcej, niż tylko rozmawiać.

   It is true that quite often all we do is talk, and it is true that we must and should do more than just talk.

   Fonte
  • Zmniejszenie to jednak powinno dotyczyć w pierwszej kolejności tych firm, które są niekonkurencyjne. Niestety, często rzeczywistość jest inna.

   However, this reduction should focus primarily on companies that are uncompetitive; unfortunately, the reality is often different.

   Fonte
  • Prawdą jest, że pośpiech jest złym doradcą i prawdą jest, że spiesząc się z braniem, można nie zwrócić pożyczki na czas lub nie zwrócić wszystkiego.

   It is true that he who acts in haste may pay twice over, but it is also true that he who takes in haste will not always pay back on time or in full.

   Fonte
  • Prawdą jest, że znajdujemy się w środku kryzysu, lecz prawdą jest również to, że wniosek dotyczy środka, który ma być stosowany od 2012 roku.

   It is true to say that we are in the midst of a crisis but it is also true that the proposal is for the measure to be applied from 2012.

   Fonte
  • Co było prawdą w czasie obowiązywania przepisów przed przyjęciem dyrektywy 2004/38, jest prawdą a fortiori i obecnie.

   26What was true under the legislation prior to Directive 2004/38 is all the more true now.

   Fonte
  • Prawdą jest, że UE dobrze się przez chwilę rozwijała, ale nie jest prawdą, że ten rozwój był korzystny dla wszystkich.

   It is true that things have gone well for a while in the EU, but it is not true that things have gone well for everyone.

   Fonte
  • Strategia lizbońska była korzystna dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, to prawda, ale prawdą jest również to, że nie każdy w wyniku tego odniósł korzyści.

   The Lisbon Strategy has been good for economic growth and jobs, true, but it is also true that not everyone has benefited as a result.

   Fonte
  • Zidentyfikują ciało i wówczas przypomną sobie inną kobietę. Inną kobietę pochowaną w grobowcu.

   They'll identify her body, then they'll remember the other woman, the other woman buried in the crypt.

   Fonte
  • W związku z tym to prawda, że istnieją pewne obawy, jednak prawdą jest również to, że pierwszy raz Unia Europejska odgrywa tak centralną rolę w rozwiewaniu tych obaw.

   Therefore, it is true that there are concerns, but it is also true that, more than ever before, the European Union has a central role in resolving them.

   Fonte
  • Czy prawdą jest, że UE wprowadzi pobór do armii europejskiej i wyśle do Afganistanu bardzo młodych ludzi wcielonych do tej armii: czy to prawda?

   Or is it true that the EU will impose conscription to a European army and send very young people to Afghanistan in a European army: can this be true?

   Fonte
  • Jeśli jest to prawdą, to taka jest prawda; dlatego każdy, kto jest wierzący, jest człowiekiem, bowiem fakt, że ktoś jest człowiekiem jest nadrzędny w stosunku do tego, że ten ktoś jest wierzący.

   If this is true, it is true; therefore anyone who has a religious faith is a person, as the fact that he or she is a person comes before the fact that they have a religious faith.

   Fonte
  • To prawda, że porzuciliśmy niektóre aspekty, lecz prawdą jest również, że w przyszłości, jeżeli chcemy je odzyskać, Parlament Europejski będzie w awangardzie.

   It is true that we have abandoned some things, but it is also true that, in the future, if we need to recover them, the European Parliament will be in the vanguard.

   Fonte
  • Prawdą jest także, że opóźnienia mogą czasami mieć szkodliwy efekt domina; prawdą jest, że bezpieczeństwo jest priorytetem i że pociągi mogą się spóźniać z naprawdę uzasadnionych powodów.

   It is also true that delays can sometimes have a knock-on effect; it is true that security has to come first and that trains may be delayed for quite respectable reasons.

   Fonte
  • Zatem nie jest prawdą, że istnieje klauzula mająca na celu zarejestrowanie wszystkich osób konkretnej rasy; nie jest także prawdą, że ma zostać wprowadzony reżim spisu wojskowego.

   It is not true, therefore, that there is express provision to register everyone of a particular race; neither is it true that a military census regime is to be introduced.

   Fonte