This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

"Ktoś na mnie wpadł" in english

 • Context sentences for: "Ktoś na mnie wpadł"

 • Na to bym nie wpadł

  We play chess. I guessed wrong

  Fonte
 • Ktoś na mnie wpadł

  I've been rammed

  Fonte
 • Czy ktoś o mnie pytał?

  Has anyone asked for me?

  Fonte
 • Był ktoś u mnie. Przyjaciel

  There was someone here

  Fonte
 • I sokół wpadł w pana ręce

  You had the falcon before we could reach you.

  Fonte
 • Chce bym wpadł i o tym porozmawiał.

  He wants me to drop in and talk about it.

  Fonte
 • Któż wpadł na tak kapitalny pomysł?

  Who had that brilliant idea?

  Fonte
 • Tego ktoś mógłby ode mnie oczekiwać.

  That's what somebody expected me to do.

  Fonte
 • Wpadł na Sambo Key, wiatr nim kołysze!

  She's on Sambo Key, driven hard!

  Fonte
 • Poczułam, jakby ktoś mnie uszczypnął.

  You know, l felt exactly as though l´d been pinched.

  Fonte
 • Jeśli ktoś o mnie zapyta, będę tutaj.

  If anybody asks for me, l'll be right here.

  Fonte
 • To miłe, że ktoś widzi we mnie słodycz.

  It's Kind Of Nice Having The Sweetness Recognized.

  Fonte
 • Po prostu wpadł na przyjacielskiego drinka.

  He just dropped in for a friendly drink.

  Fonte
 • Czemu jeden z was nie wpadł na ten pomysł?

  And why didn't one of you think of this idea?

  Fonte
 • Jeden z moich przyjaciół wpadł w kłopoty.

  One of my friends is in trouble

  Fonte
 • Ktoś miał rację, żartując sobie ze mnie.

  You're right, someone's playing a joke.

  Fonte
 • Ktoś mnie nie lubi i stara się mnie wrobić.

  Someone obviously doesn't like me, and they're trying to set me up.

  Fonte
 • Wścieka się, gdy ktoś się do mnie zbliża.

  He gets mad when anyone comes near me.

  Fonte
 • Czy ktoś przemówi tutaj, aby mnie oskarżyć?

  Will anyone raise his voice here now to accuse me?

  Fonte
 • Myślałem, że wpadł mi w ręce czołg wroga.

  I thought I had captured an enemy tank.

  Fonte

Similar Words

Ktoś na mnie wpadł