This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

Polnisch-Englisch Übersetzung für "Miłej podróży"

I salute you

Miłej podróży

A pleasant journey

Miłej podróży

See you next fall

 • Beispielsätze für: "Miłej podróży"

 • Życzę miłej podróży

  Hope you have a nice trip

  Fonte
 • Miłej podróży, Pani Mallory

  Pleasant journey, Mrs. Mallory

  Fonte
 • Myślę o naszej podróży

  I was just thinking about our voyage.

  Fonte
 • Immunitet chroni także posłów podczas ich podróży do i z miejsca, gdzie odbywa się posiedzenie Parlamentu.

  This immunity also applies to Members while they are travelling to and from the place of meeting of the European Parliament.

  Fonte
 • Zmiany klimatu będą zaostrzać sytuację, coraz więcej uchodźców będzie próbować podróży do Europy.

  Climate change will exacerbate the situation, with even more refugees attempting the journey to Europe.

  Fonte
 • Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pana posła Coelho w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży.

  in writing. - (DE) I voted in favour of the report by Mr Coelho on security features and biometrics in passports and travel documents.

  Fonte
 • W ramach tej ścieżki regulowane są polityka deportowania unijnych obywateli, bezpieczeństwo dokumentów podróży i bezpieczeństwo na lotniskach.

  The EU track dealt with the return policy of all nationals, security of travel documents and airport security.

  Fonte
 • Venstre popiera reformę w zakresie zwrotu kosztów podróży, aby wszelkie racjonalnie uzasadnione i niezbędne koszty podróży były refundowane.

  Venstre supports a reform of travel reimbursement so that all reasonable and necessary travel expenses are refunded.

  Fonte
 • Niestety, tutaj, w szczególności w Brukseli, mamy do czynienia z niekończącymi się kolejkami pasażerów oczekujących na odbycie podróży.

  Unfortunately, here in Brussels in particular, we encounter endless queues which passengers stand in to be able to travel.

  Fonte
 • Nie zabieraj ich więcej niż potrzebujesz na własny użytek w czasie podróży, ponieważ duże ilości lekarstw mogą wzbudzać podejrzenia.

  If they fail to fulfil their obligations then youshould complain to your national enforcement body.

  Fonte
 • Przyczyni się także w dużym stopniu do dalszego skrócenia czasu podróży, zwiększy dostępność, przepustowość i bezpieczeństwo.

  It will further greatly assist in achieving shorter travel times, helping to improve accessibility, capacity and safety.

  Fonte
 • Podczas podróży można było wziąć formularz, który zawierał przydatne wyrażenia oraz ćwiczenia sprawdzające znajomość języka.

  Forms can also be picked up while travelling, containing useful phrases along with tasks to test users’ language skills.

  Fonte
 • Jeżeli nie zawrzemy z Libią umowy o readmisji, to presja na Europę jako na cel podróży imigrantów, wzrośnie jeszcze bardziej.

  If we do not get a readmission agreement with Libya, the pressure on Europe as a destination for immigrants will increase even further.

  Fonte
 • Immunitet chroni także członków podczas ich podróży do i z miejsca, gdzie odbywa się posiedzenie Parlamentu Europejskiego.

  Immunity shall likewise apply to Members while they are travelling to and from the place of meeting of the European Parliament.

  Fonte
 • W odniesieniu do pasażerów najważniejsze jest aby ludzie dostali się z powrotem do domów lub do ich celu podróży.

  Concerning passengers, the most important thing is to get people back home or to their destinations.

  Fonte
 • Współpraca z Komisją Europejską przebiegała w bardzo miłej atmosferze i jestem za to bardzo wdzięczny.

  The cooperation with the Commission was very agreeable and for that I am very grateful.

  Fonte