This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

"Chodziłem z nimi do szkoły" po angielsku

 • Przykłady użycia: "Chodziłem z nimi do szkoły"

 • Chodziłem z nimi do szkoły

  I went to school with them, all of them.

  Fonte
 • Całą noc chodziłem po ulicach w gorączce.

  All that night I walked the streets in a fever.

  Fonte
 • Ostatni raz chodziłem po suficie na studiach.

  The last time I stood on a ceiling was at a lodge meeting.

  Fonte
 • Chodziłem od jednego klubu nocnego do drugiego.

  I went from one nightclub to another.

  Fonte
 • Całą noc byłem w szpitalu, chodziłem po korytarzu.

  I was in the hospital the whole night, walking up and down the corridor.

  Fonte
 • Chyba skrócili to, od czasu gdy chodziłem do szkoły.

  If it is, they've shortened it since I went to school.

  Fonte
 • Kiedy ty byłeś w moim wieku, nie chodziłem za tobą.

  When you were my age, I didn't follow you around.

  Fonte
 • Wiele podróżowałem chodziłem na wykłady w Sorbonie.

  I've traveled around read a lot, gone to lectures at the Sorbonne.

  Fonte
 • Rok 6. szkoły podstawowej; rok 3. szkoły średniej I stopnia

  Number of tests and school years in which they are administered

  Fonte
 • Szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły średnie, 2006/07

  Primary and general secondary education, 2006/07

  Fonte
 • Ja chodziłem tu w dawnych czasach, jeszcze przed wojną i chodzę teraz.

  I used to come here now and then in the old days, before the war.

  Fonte
 • Szkoły kształcące nauczycieli Szkoły kształcące nauczycieli religii

  There are few nonuniversity higher educationoptions in Austria.

  Fonte
 • Istnieją również szkoły FP i szkoły politechniczne prywatne lub publiczne.

  There may be FP sections in the same schools as BUP, with the same conditions.

  Fonte
 • Sam chodziłem do szkoły w Londynie; magisterium robiłem w London School of Economics.

  I myself went to school in London; I went to the London School of Economics to do my Master's course.

  Fonte
 • Chodziłem po kioskach i prosiłem o gazetę, jeśli facet proponował Observera to dobrze.

  You see, I used to go around the different newsstands and I'd ask for a paper, if the guy'd hand me The Observer, that was okay.

  Fonte
 • Jest odpowiednikiem mniej więcej szkoły podstawowej i szkoły średniej pieiwszego sto­pnia.

  3year evening counes of general or technical education for eady school leavers and adults.

  Fonte
 • Pół nocy chodziłem pod twymi oknami. Jak wtedy, gdy cię poznałem. Chciałem wejść, ale nie śmiałem.

  I've been in the street half the night, walking under your window just as I did when I first knew you, wanting to come up but not daring to.

  Fonte
 • Działają także szkoły kosmetyczne, fryzjerskie, artystyczne, muzy­czne i szkoły wychowania fizycznego.

  Agricultural institutes provide second ary level andpost-second ary level tuition in agriculture,horticulture and fishing.

  Fonte
 • Techniczne/handlowe kształcenie wyższe jest prowadzone wspólnie przez szkoły techniczne i szkoły handlowe.

  Most courses leading to the award of a Master'sdegree are prescribed to take five years, but somestudents take longer.

  Fonte
 • Na poziomie szkoły podstawowej funkcjonują cztery szkoły prywatne wyznaniowe i jedna prywatna niewyznaniowa.

  At primary level,there are four denominational private schools andone nondenominational private school.

  Fonte