This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

"Mamy pierwszego wnuka, Gwil" po angielsku

 • Przykłady użycia: "Mamy pierwszego wnuka, Gwil"

 • Mamy pierwszego wnuka, Gwil

  We have our first grandson, Gwil

  Fonte
 • Kocham cię od pierwszego dnia

  I've loved you since an early date

  Fonte
 • Znajdując twojego wnuka, znajdziemy obraz?

  Find your grandson, find the painting?

  Fonte
 • Niemniej jednak obiecałam Harry'emu pierwszego walca.

  However, I promised Harry the first waltz.

  Fonte
 • Jedna uwaga dotyczy poprawki 1 do pierwszego sprawozdania.

  I have a comment on Amendment 1 on the first report.

  Fonte
 • Zastrzelę pierwszego człowieka, który opuści moją farmę!

  I'll shoot the first man that leaves my farm!

  Fonte
 • Mamy Traktat, mamy odpowiedzialność, mamy obowiązki i prawa.

  We have a Treaty, we have a responsibility, we have duties and we have rights.

  Fonte
 • Gwil, jeśli Bron zechce, to powiem jej, żeby zamieszkała z nami.

  Gwil, I will have Bron here to live if she will come.

  Fonte
 • Nie ma miejsca na coś takiego w Europie dwudziestego pierwszego wieku.

  There is no place for anything of this kind in the Europe of the 21st century.

  Fonte
 • Powinno nam udać się dojść do porozumienia z Radą w czasie pierwszego czytania.

  It should be possible for us to reach agreement with the Council at the first reading.

  Fonte
 • Mamy swoje pomysły, mamy zalecenia, mamy diagnozy i analizy, do których jeszcze wrócę.

  We have our ideas; we have our recommendations; we have our diagnosis and analysis and I will come back to that of course.

  Fonte
 • Mamy światło słoneczne; mamy potencjał biopaliw; a na niektórych obszarach mamy wiatr.

  We have sunshine; we have the potential of biofuels; and in some places we have wind.

  Fonte
 • Nowe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia następnej sesji miesięcznej czyli 12 listopada.

  New provisions will enter into force on the first day of the next part-session, i.e. 12 November.

  Fonte
 • Cenię pana bardzo wysoko. Od czasu naszego pierwszego spotkania podobało mi się to, co pan mówił.

  Commissioner, I have the highest respect for you; ever since we first met, I have liked what you have said.

  Fonte
 • Tymczasem ważne było, aby Izba osiągnęła szybkie i wyraźne rezultaty już od pierwszego czytania.

  Nonetheless, it was important for the House to achieve swift and clear results from first reading onwards.

  Fonte
 • W tym kontekście nasza strategią była próba osiągnięcia porozumienia podczas pierwszego dnia szczytu.

  In this context, our strategy was to try to reach an agreement on the first day of the summit.

  Fonte
 • Oprócz tego, że mam trójkę dzieci, to mam też wnuka, który nie pije teraz niczego innego poza mlekiem.

  Not only do I have three children but I also have a grandchild who at the moment drinks nothing but milk.

  Fonte
 • Moje małżeństwo było pomyłką od pierwszego dnia, Zrozumiałem że nie mieliśmy ze sobą nic wspólnego.

  My marriage was a mistake. The very first day of it, I realized that we didn't have anything in common at all.

  Fonte
 • Pierwsze z nich dotyka kwestii udziału Parlamentu w procedurze mianowania pierwszego Wysokiego Przedstawiciela.

  The first one alludes to Parliament's involvement in the procedure of appointing the first High Representative.

  Fonte
 • Jeśli chce pani wnuka, trzeba zaczekać 6, 8 miesięcy, nie wcześniej. Poprosi pani zięcia o kolejne dziecko.

  If you want a grandson, in 6 or 8 months, your son-in-law can try again.

  Fonte