This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

Tłumaczenie polsko-angielskie dla "Nie chcę być sprzedana tobie"

 • Nie chcę być sprzedana tobie

  I don't wish to be bought by you

 • Przykłady użycia: "Nie chcę być sprzedana tobie"

 • Nie chcę dzisiaj krytykować lub bronić rządu.

  I do not want to criticise or defend the government today.

  Fonte
 • Wreszcie, chcę podać przykład braku sprawności jednolitego rynku.

  Finally, I want to give you an example of how the single market does not work.

  Fonte
 • Społeczeństwo chce się czuć bezpiecznie.

  The public expects to be safe

  Fonte
 • Co muszę zrobić, jeżeli chcę przekroczyć granicę?

  What do I need to do if I am going to cross a border?

  Fonte
 • (SV) Chcę podziękować Komisji za opracowanie strategii.

  (SV) I want to thank the Commission for its strategy.

  Fonte
 • Komisja chce popierać ten właśnie proces.

  This is the process that the Commission wants to encourage.

  Fonte
 • Chcę jeszcze raz podziękować sprawozdawcy, komisji i posłom za wsparcie strategii.

  Once again, I would like to thank the rapporteur, the committee and the Members for supporting this strategy.

  Fonte
 • Podsumowując, chcę zdecydowanie powiedzieć, że nie ma potrzeby ratowania instytucji finansowych.

  To conclude, I would certainly like to say that there is no need to rescue financial institutions.

  Fonte
 • Chciałbym dowiedzieć się, czy Rada chce podjąć współpracę w tej sprawie.

  I should like to hear whether the Council wishes to cooperate on this.

  Fonte
 • Wszyscy myślimy globalnie, nikt nie chce działać lokalnie.

  We all think globally, nobody wants to act locally.

  Fonte
 • Europa nie potrzebuje UE, która chce narzucić wszystkim wspólny zestaw przepisów prawa pracy.

  Europe does not need the EU to impose a common set of labour laws on all.

  Fonte
 • Chcę w związku z tym dokonać sprostowania co do właściwej roli Komisji w budowie drogi M3.

  I want to set the record straight as to the exact role of the Commission concerning the M3.

  Fonte
 • Tak jak inni, ja również chcę pochwalić pracę służb ochrony ludności w walce z tymi klęskami, a w szczególności strażaków.

  As others have done, I also want to commend the work of the civil protection services and in particular the fire-fighters in tackling these disasters.

  Fonte
 • W jednej sprawie chcę jednak widzieć działania ze strony UE: chodzi o podniesienie poziomu podatków od alkoholu w szerokim zakresie.

  On one issue I nevertheless want to see EU action, and that is an upward adjustment of the taxation levels for alcohol across a broad front.

  Fonte
 • Będę bardzo niezadowolona, jeśli to, co chcę dziś powiedzieć nie będzie tłumaczone.

  I will be very unhappy if there is no interpreting for what I wish to say tonight.

  Fonte
 • Dlaczego mamy robić wszystko, czego chce Rada, nawet jeśli ma to działać na niekorzyść sprawnego działania łańcuchów logistycznych?

  Why go along with everything the Council wants, even when that may work against the efficiency of logistics chains?

  Fonte
 • Chcę tylko większej przejrzystości i uważam, że każda forma przejrzystości stanowi zaletę władzy.

  I only want more transparency and I think that every form of transparency is a virtue in government.

  Fonte
 • Chcę podkreślić dwie kwestie, które uważam za bardzo istotne.

  Let me emphasise two points which I consider to be very important.

  Fonte