This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

"Partnerzy projektu" po angielsku

 • Przykłady użycia: "Partnerzy projektu"

 • Partnerzy projektu

  Project partners

  Fonte
 • Partnerzy projektu wykroczyli daleko poza pierwotne uzgodnienia.

  Project partners went far beyond the initial remit.

  Fonte
 • Partnerzy pojęli zasady projektu już od pierwszego spotkania”.

  The partners understood the project right from the kickoff meeting.”

  Fonte
 • Partnerzy mają do spełnienia w ramach projektu różne zadania i role.

  The partners also have different tasks and roles to play in the project.

  Fonte
 • Partnerzy projektu zaproponowali innowacyjne sposoby na poprawę tej sytuacji.

  Claus Köllinger Austrian Mobility Research Austria

  Fonte
 • W momencie, kiedy partnerzy są już zidentykowani, trzeba dalej rozwijać propozycję projektu.

  Once the partners have been identied, the project proposal will need to be further developed.

  Fonte
 • Planowanie: partnerzy planują program działań i zaczynają tworzyć zarysy spójnego projektu.

  Planning: partners plan a programme of activities and begin to outline a coherent project.

  Fonte
 • Podczas projektu partnerzy cztery razy rozmawiali z komendantem gıùwnym policji we Frank-furcie.

  During the project, partners discussed four times with the head of the police of the city of Frank-furt.

  Fonte
 • Partnerzy projektu zidentykowali ponad 100 rozwiązań, które są dostępne na stronie internetowej.

  The partners will soon make available a set of tools to help local administrations to introduce solar obligations.

  Fonte
 • Dalsze szczegóły i pierwsze dokumenty robocze projektu są dostępne do wglądu na stronie projektu.

  Further details and the project’s first working papers are now available for consultation on the project website.

  Fonte
 • Po projekcie partnerzy dziaıajッ inaczej w wyniku nowych informacji i zrozumienia wynikajッcych z projektu.

  After the project, partners operate di.erentlyduetonewinformationandunderstandingcomingfromtheproject.

  Fonte
 • Pozostali partnerzy Leader+ byli odpowiedzialni za zarządzanie jednym z trzech tematów projektu, a mianowicie:

  Other Leader+ partners were responsible for managing each of the project’s three themes, namely:

  Fonte
 • Partnerzy projektu Care+ skupili się na energochłonnym przemyśle chemicznym i opracowali plany dopasowane do jego potrzeb.

  The project partners at Care+ have targeted the energy-intensive chemicals industry and have come up with plans suited to their specific needs.

  Fonte
 • Hiszpańscy partnerzy stworzyli stronę internetową, aby uczestnicy projektu mogli pozostawać ze sobą w ciągłym kontakcie.

  A web page was developed by the Spanish partners to maintain ongoing contact between project participants.

  Fonte
 • Biuletyny GROUND-REACH, również dostępne na stronie internetowej projektu, dostarczają wielu informacji na temat postępów projektu.

  Spain: second project now launched in a residence for elderly people in the Madrid region as well as a promotional campaign for efficient cooling and lighting products.

  Fonte
 • Partnerzy projektu niedługo udostępnią zestaw narzędzi, który pomoże lokalnym samorządom wprowadzić w życie wspomniane zobowiązania.

  Aimed at regional actors and decision- makers, they include measures addressing electricity consumption in private households, public bodies and businesses.

  Fonte
 • W ramach projektu Geotrainet partnerzy stworzyli europejski program edukacyjny, służący certyfikacji instalatorów systemów geotermalnych.

  In Geotrainet, partners developed a European education programme for certification of geothermal installers.

  Fonte
 • Każdy z uczestników projektu powinien przedłożyć co najmniej jedno poświadczenie z kontroli obejmujące cały okres realizacji projektu.

  Each project partner should provide at least one audit certificate covering the whole duration of the project.

  Fonte
 • Sprawozdania można przeczytać na stronie internetowej projektu. Wszelkie uwagi dotyczące raportów można przesłać do koordynatora projektu.

  They are available for consultation on the website and anyone with comments to make on the reports should send them to the project coordinator.

  Fonte
 • Kontynuowanie finansowania projektu Galileo nie ma sensu, jeżeli Rada nie będzie miała szczerego zamiaru doprowadzenia tego projektu do końca.

  It is pointless continuing to finance Galileo if the Council does not have the genuine will to see it through to the end.

  Fonte

Podobne słowa

Partnerzy projektu