This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Yes, I'll be home for dinner"

Tak będę na obiedzie

 • Przykłady użycia: "Yes, I'll be home for dinner"

 • Hello, Dad, I won't be home for dinner.

  Cześć, tato. Nie będę dziś na kolacji.

  Fonte
 • I'll be home in time for supper!

  Zaraz będę w domu!

  Fonte
 • Ain't she coming home for dinner?

  Nie przyszła na obiad?

  Fonte
 • Yes. You wanted company for dinner

  Chciałeś, żebym zaprosiła gości.

  Fonte
 • Yes, I will be as brief as possible.

  Tak, będę mówić tak krótko, jak to możliwe.

  Fonte
 • Yes, I yield for a question

  Tak. Oddaje glos

  Fonte
 • I would say yes, but what for?

  Moim zdaniem tak, ale na jakie cele?

  Fonte
 • Yes, I imagine it would be

  Tak, wyobrażam sobie

  Fonte
 • Yes, I felt better for it all day long.

  Wprawiło mnie to w dobry nastrój na cały dzień.

  Fonte
 • Maybe I' ll have a bath

  Może wezmę kąpiel

  Fonte
 • Excuse me, I' ll see you later

  Przepraszam, zobaczymy się potem

  Fonte
 • Yes, now, go on home

  Idźcie do domu

  Fonte
 • I' ll take care of him. don' t worry.

  Zajmę się nim, nie martwcie się

  Fonte
 • Oh, yes, I remember. Yes

  Oh, tak, pamietam

  Fonte
 • Yes, certain people must be called to account for this.

  Owszem, niektórzy za taki stan rzeczy muszą być pociągnięci do odpowiedzialności.

  Fonte
 • Miss Muriel won't be home for another month.

  Panna Muriel nie wróci jeszcze przez miesiąc.

  Fonte
 • You' ll be alright

  Masz rację

  Fonte
 • Yes, I rather expected it would be

  Tak, spodziewam się tego

  Fonte