This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

Polnisch-Englisch Übersetzung für "Nie, zatrzymaj ją. Jest twoja"

No, you keep it, it's yours

  • Beispielsätze für: "Nie, zatrzymaj ją. Jest twoja"

  • No dobrze, zatrzymaj

   All right, keep it. But

   Fonte
  • Zatrzymaj tą walkę

   Stop the fight

   Fonte
  • Hej, zatrzymaj go

   Hey, stop him

   Fonte
  • Dzięki, zatrzymaj je

   Thanks. keep them

   Fonte
  • Zapakuj i zatrzymaj je dla mnie

   Wrap that up and save it for me. I'll be back later.

   Fonte
  • Lepiej je zatrzymaj

   We'd better keep them

   Fonte
  • Zatrzymaj, Cezarze!

   Pull up, Caesar!

   Fonte
  • Zatrzymaj się!

   Stop it now, Austin!

   Fonte
  • Zatrzymaj się!

   Stay where you are!

   Fonte
  • Zatrzymaj konie

   Stop the horses

   Fonte
  • Zatrzymaj to do powrotu kapitana

   Keep this for the captain's return

   Fonte
  • Zatrzymaj konie!

   Stop the horses!

   Fonte
  • Zatrzymaj walkę

   Stop the fight

   Fonte
  • Lepiej się zatrzymaj

   You'd better stop

   Fonte
  • Zatrzymaj powóz!

   Stop the carriage!

   Fonte
  • Daj biednym 30 marek i zatrzymaj resztę.

   Give me 30 marks for the poor and the rest you may keep.

   Fonte
  • Zatrzymaj rikszę żółtku!

   You yellow skin, stop the car

   Fonte
  • Daj mi kilka stów i zatrzymaj to

   Okay. Give me a couple hundred bucks and keep this.

   Fonte