This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

Polish-English translation for "Kto więc ją kontroluje?"

 • Kto więc ją kontroluje?

  So, who controls it?

 • Context sentences for: "Kto więc ją kontroluje?"

 • Kto kontroluje wydatki na WPR?

  Who checks CAP spending?

  Fonte
 • Kto ma rację, kto nie

  This is wrong, that's right

  Fonte
 • Kto jest maślnicą jak Kto jest?

  Who's buttering' like a spoodledug?

  Fonte
 • A więc, kto z nas otwiera? Kto oferuje?

  Now then, who'll start us off?

  Fonte
 • Więc niech kupi ktoś, kto je ma.

  Let someone buy her who has

  Fonte
 • To już wiemy kto jest kto

  We know who we are

  Fonte
 • Kto to był... kto to był?

  Who she was... who she was?

  Fonte
 • Rynki zadają sobie pytanie: kto tak naprawdę kontroluje Europę i strefę euro?

  The markets are asking themselves: Who is actually in control in Europe and in the euro area?

  Fonte
 • Jeżeli chodzi o pomoc, kto jest jej dawcą, a kto stoi po stronie odbiorców?

  As far as assistance goes, who is the giver and who is on the receiving end?

  Fonte
 • Ten, kto kontroluje przeszłość, kontroluje również przyszłość.

  Whoever controls the past also controls the future.

  Fonte
 • JeśIi zostanę tu dłużej, kto wie, kto będzie następny?

  If I stay around here much longer, you can't tell who's gonna be next.

  Fonte
 • To ja decyduję kto u mnie pracuje, a kto nie.

  I fire people, but nobody quits me

  Fonte
 • Wydaje mi się, że to John Maynard Keynes napisał, że "Kto kontroluje walutę, kontroluje państwo”.

  I think it was John Maynard Keynes who wrote 'He who controls the currency controls the country'.

  Fonte
 • Na pytanie „Kto kontroluje kontrolerów?”trzeba odpowiedzieć z zakłopotaniem „Kontrolowani!”.

  The European Council has, in essence, annulled the Commission’s power of surveillance and given it to a Council composed of the potential subjects of that surveillance.

  Fonte
 • Oczywiście, UE często zdaje się nie wiedzieć, kto naprawdę finansuje i kto pociąga za sznurki.

  Indeed, the EU often does not appear to know who it is actually funding and who is pulling its strings.

  Fonte
 • Skutecznie kontroluje nasz dostęp do handlu, a ogólnie mówiąc, kontroluje obieg informacji.

  It effectively controls our access to trade and more generally controls the circulation of information.

  Fonte
 • Zainteresowane strony mają więc podstawy, by powoływać się na te dokumenty, a sąd kontroluje, czy Komisja przy wydaniu spornej decyzji przestrzegała reguł, które sama sobie narzuca.

  The persons concerned are therefore entitled to rely on them and the Court will ascertain whether the Commission has complied with the rules which it has imposed on itself when adopting the contested decision.

  Fonte
 • Nie powinni oni także dokonywać ocen moralnych na temat tego, kto kwalifikuje się jako para, a kto nie.

  Nor should they be able to make moral judgments on who qualifies as a couple, and who does not.

  Fonte